spcch-roztoky

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.

základní organizace Roztoky

Pohybové aktivity

Pamatujme na to, že dokud se hýbeme – žijeme! Pohyb nám udržuje nejen naši tělesnou schránku, ale i psychiku, dobrou náladu!


Pohybová, fyzická aktivita je jednou z nejdůležitějších prevencí k udržení optimální kondice, jak nemocí nebo věkem handicapovaného jedince. Ideální je být neustále v pohybu. Samozřejmě každý podle svých možností a zdravotního stavu.

© SPCCH-Roztoky Všechna práva vyhrazena. Webdesign by Filip Drda.