spcch-roztoky

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.

základní organizace Roztoky

Naše motto je: „ÚSMĚV NÁM SLUŠÍ“

Úsměv a dobrá nálada jsou známkou vítězství nad osudem.
[Stefan Garzyňski]


Cílem naší práce a našich aktivit je snazší začlenění lidí se zdravotním či věkovým handicapem do běžného života a společnosti. Sdružujeme lidi bez rozdílů věku, postižené civilizačními chorobami. Zaměřujeme se především na prevenci civilizačních chorob, kam patří např. kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus (cukrovka), respirační onemocnění (astma, alergie), onkologická onemocnění, epilepsie, roztroušená skleróza, těžké ledvinové  a metabolické choroby, osteoporóza, vertebrogenní onemocnění, tělesné postižení.


Organizujeme přednášky o zdravém životním stylu zdravotně postižených a seniorů, pohybové aktivity, zájezdy poznávácí, pobytové, rekondiční, navštěvujeme divadla. V úzké spolupráci se sociálním oddělením Městského úřadu informujeme o důležitých změnách v oblasti právní a sociální.

Nezapomínáme ani na své nejstarší členy a při jejich významných životních jubileích je potěšíme gratulací a malým dárkem.
Své aktivity se snažíme neustále rozvíjet. Spolupracujeme s okresním výborem SPCCH, kde získáváme spoustu důležitých informací potřebných k naší činnosti.

Samozřejmě, že naší prioritou je život občanů našeho města. Proto se aktivně zapojujeme do veřejného života ve městě. Dáváme podněty, které je potřeba řešit a upozorňujeme na nedostatky, které se týkají nejenom občanů handicapovaných. Velice důležité je vybudování domova pro seniory v Roztokách a na tom se chceme podílet.

© SPCCH-Roztoky Všechna práva vyhrazena. Webdesign by Filip Drda.